Kameradschaft Mariapfarr - Jubiläumsauszeichnungen

 

Jubiläumsmedaille in Silber für 25- bzw. 40-jährige Mitgliedschaft

2021
Helmut SCHREILECHNER (25) Rupert LERCHNER (40) Hubert PIRKER (40)
2020
Johann BOGENSPERGER (40) Josef BOGENSPERGER (40) Josef DOPPLER jun. (40)
Alois LANKMAYER (40) Albin LERCHNER (40) Gerhard LÜRZER (40)
Johann PERNER (40) Eduard PÖLLITZER (40) Johann PÖLLITZER (40)
Eduard RAINER (40) Anton SAGMEISTER Ing. (40) Herbert STEGER (40)
Christian BINGGL (25) Bernhard HÖTZER (25) Johann MACHEINER (25)
Franz Josef MOSER (25) Peter SCHLICK (25) Alexander SCHRÖCKER (25)
2019
Josef ESL (40) Josef HOLZER (40) Norbert NEUMANN (40)
2018
Alois BOGENSPERGER (40) Johann LANSCHÜTZER (40) Christian MOSER (25)
Johann PLANITZER (25) Johann SANTNER jun. (25) Gerald ZEHNER (25)
Heinrich ZEHNER (25)    
2017
Alois BOGENSPERGER (40) Peter LERCHNER (40) Georg MACHEINER (40)
Anton SCHILCHER (40) Roman STRASSMAYR (40) Horst SCHARFETTER (25)
 

Jubiläumsmedaille in Gold für 50-, 60- bzw. 70-jährige Mitgliedschaft

2021
Jakob BRANDSTÄTTER (60) Adolf MOSER (60) Heinrich SCHRÖCKER (60)
  Walter STUGGER (60) Johann BAUER (50) Wilhelm BAUER (50)
  Franz DENGG (50) Peter LÖCKER (50) Josef MACHEINER (50)
  Peter MACHEINER (50) Josef MOSER (50) Josef PETZLBERGER (50)
2020
Hermann BOGENSPERGER (60) Josef BOGENSPERGER sen. (60) Heinz WIELAND (60)
Johann BAUER (50) Karl MOSER (50)  
2019
Paul BAUER (70) Peter LANSCHÜTZER (70) Matthias HARRER (70)
Franz BOGENSPERGER (60) Martin ERNST sen. (60) Willibald MACHEINER (60)
Andreas MOSER (60) Kaspar NEUMANN (60) Johann PRODINGER (60)
Paul ROTTENSTEINER (60) Josef WIRNSPERGER (60) Johann BAUER (50)
Paul BAUER (50) Karl BRANDSTÄTTER (50) Paul BRUGGER (50)
Balthasar KÖSSLBACHER (50) Karl PÖLLITZER (50) Armin SANTNER (50)
Johann ZEHNER (50)    
2018
Josef MACHEINER (50) Alfred SLOWAK (50) Peter ZITZ (50)
2017
Peter SCHREILECHNER (50) Hans WINKLER (50)